M-consult.cz

Poradenství

Spolupráce

Poradenské služby poskytujeme v následujících oblastech:

 

 • Zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení dle norem

 

 • Kvalita

  • zmapujeme a popíšeme procesy ve Vaší společnosti
  • navrhneme vhodnou dokumentaci "na míru" dle Vaších potřeb
  • zpracujeme nebo metodicky povedeme Vašeho zaměstnance při zpracování dokumentace:
   • příručky kvality, řády, směrnice, pracovní postupy, plány,
   • organizační schéma, popisy pracovních míst.
  • zaškolíme zaměstnance a pomůžeme se zavedením do praxe.

 

 • Ochrana životního prostředí - podnikové ekologie

  • určíme Vaše povinnosti dle platné legislativy v oblastech hospodaření s odpady, obaly, chemické látky a směsi, vody, ovzduší, havárie a prevence,
  • zpracujeme dokumentaci, zaškolíme zaměstnance,
  • poskytneme informační legislativní servis a aktualizaci registrů legislativních předpisů vztahujících se na vaší organizaci

 

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP a požární ochrana PO

  • určíme Vaše povinnosti v oblasti BOZP dle Zákoníku práce
   • identifikace rizik, zpracování a vedení dokumentace a vnitřních směrnic, kategorizace míst,
   • poskytování ochranných prostředků, pracovní úrazy
  • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany

 

 • Pracovnělékařské služby, pracovní prostředí, hygiena práce

  • stanovíme lhůty lékařských prohlídek zaměstnanců včetně vedení dokumentace

 

 • Řízení dokumentů a záznamů, elektronické vedení dokumentace, ochrana dat

  • metodicky Vás povedeme při řízení dokumentů a ochraně dat ve společnosti, zaškolíme zaměstnance.

 

 • Archivace a skartace dokumentů (podnikatelé, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti)

  • zpracujeme Vám interní postupy pro archivaci a skartaci
  • vytvoříme skartační plány, stanovíme skartační lhůty, zaškolíme Vaše zaměstnance,
  • roztřídíme a označíme dokumenty skartačními znaky,
  • přípravíme dokumentaci ke skartaci včetně zpracování počítačové evidence dokumentů připravených k archivaci a skartaci,
  • převezmeme za Vás komunikaci s příslušným státním archivem v rámci skartačního řízení, výběru archiválií
  • zajistíme skartace dokumentů odbornou firmou

 

 • Metrologie

  • zpracujeme vám systém pro řízení měřidel podléhajících kalibraci, zajistíme kalibraci měřidel, zaškolíme zaměstnance.
Page generated in 0.0784 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál