M-consult.cz

Poradenství, audity, vzdělávání, personalistika

Spolupráce

Poradenské, vzdělávací a personální centrum M-consult.cz plus s.r.o. Třinec poskytuje své služby, ve spolupráci s nejlepšími odborníky na trhu, klientům působícím na území České republiky, Slovenska a Polska.

V rámci poradenských služeb pomáháme při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení. Pomáháme také plnit legislativní povinnosti.

Provádíme interní audity a pořádáme tématické vzdělávací kurzy a semináře.

 

 • PORADENSTVÍ

  • Při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení:

   • systém managementu kvality QMS dle ISO 9001:2015

   • systém environmetnálního managementu EMS dle ISO 14001:2015

   • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018

   • systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2018

   • systém řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013

   • systém řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce dle ISO 28000:2007

   • systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

   • společenská odpovědnost firem dle ISO 26000:2010

   • společenská odpovědnost dle SA 8000

     
  • Plnění legislativních povinností v oblasti:

   • ochrany životního prostředí OŽP - podnikové ekologii

   • hospodaření s energií

   • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP a požární ochrana PO

   • řízení dokumentů a záznamů, elektronické vedení dokumentace, ochrana dat

   • archivace a skartace dokumentů (podnikatelé, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti)

 

 • AUDITY

  • provádění interních auditů dle ISO norem

  • interní hodnocení souladu s plnění požadavků legislativy v oblastech OŽP, BOZP, PO

  • zákaznické audity

  • audity rizik

 

 • VZDĚLÁVÁNÍ

  • pořádání otevřených kurzů a seminářů

  • interní vzdělávání dle potřeb zákazníka

 

Spokojenost a vracející se klienti jsou nejvýznamnější kritériem pro hodnocení naší práce. S klienty budujeme dlouhodobé vztahy.

Page generated in 0.0881 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál