M-consult.cz

Aktuální nabídka kurzů a videozáznamů:

Maximální počet účastníků kurzů je 10-12 účastníků. Na volná místa v kurzu se informujte telefonicky nebo emailem.

 

22.-23.9.2016 (čtvrtek - pátek), Třinec
Školení a trénink interních auditorů kvality / Internal Quality Auditor Training
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 19011:2011 s přístupy, metodami a technikami provádění interního auditu. Rady, doporučení a praktické příklady.
Cena kurzu: 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč včetně 21% DPH)

 

4.10.2016 (úterý), Třinec
Novinky v legislativě životního prostředí (odpady, obaly, chemické látky, ovzduší), BOZP a PO
Seznámení s novinkami v povinnostech firem.
Cena kurzu: 1 600,- Kč bez DPH (1 936,- Kč včetně 21% DPH)

 

11.-12.10.2016 (čtvrtek - pátek), Třinec
Školení a trénink interních auditorů EMS / Internal Environmental Auditor Training
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ISO 19011:2011 s přístupy, metodami a technikami provádění interního auditu. Rady, doporučení a praktické příklady.
Cena kurzu: 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč včetně 21% DPH)

 

18.10.2016 (úterý), Třinec
Vývojové diagramy - základy grafického znázorňování procesů / Flow Chart
Základní seznámení s postupy popisu procesů pomocí vývojových diagramů, praktické ukázky a nácvik.
Cena kurzu: 1 600,- Kč bez DPH
(1 936,- Kč včetně 21% DPH)

 

21.10.2016 (čtvrtek), Třinec
Interní auditor a požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) a trénink interních auditorů
Cena kurzu: 1 600,- Kč bez DPH
(1 936,- Kč včetně 21% DPH)

 

3.-4.11.2016 (čtvrtek - pátek), Třinec
Školení a trénink interních auditorů OHSAS / Internal Safety Auditor Training
Seznámení s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 a ISO 19011:2011 s přístupy, metodami a technikami provádění interního auditu a základní legislativou BOZP. Rady, doporučení a praktické příklady.
Cena kurzu: 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč včetně 21% DPH)

 

Objednejte si záznamy realizovaných seminářů. Můžete tak v klidu své kanceláře nebo domova získat zajímavé informace...

Základní přehled odpovědností a povinností v oblasti BOZP
Důležité informace pro každou organizaci - doporučujeme!
Datum natáčení:  13.11.2015
Cena videozáznamu: 363,- Kč včetně DPH

Řízení rizik
Důležité informace pro každou organizaci - doporučujeme!
Datum natáčení:  30.9.2015
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Metrologie v praxi (aktualizováno)
Důležité pro každou firmu používající jakákoliv měřidla!
Datum natáčení:  30.9.2015
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Měření v systémech řízení
Vhodné pro každou firmu
Datum natáčení:  29.9.2015
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Ochrana žživotního prostředí pro žživnostníky, malé firmy a jiné organizace – 1. část
Se zaměřením na odpady, obaly, chemické látky a směsi
Datum natáčení:  11.3.2014
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Ochrana žživotního prostředí pro žživnostníky, malé firmy a jiné organizace – 2. část
Se zaměřením na vody, ovzdušší a havárie
Datum natáčení:  11.3.2014
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Řízení a identifikace dokumentů, archivace a skartace písemných a elektronických dokumentů, ochrana a zálohování dat
Se zaměřením na žživnostníky, malé i velké firmy, jiné organizace
Datum natáčení:  12.3.2014
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Metrologie v praxi
Se zaměřením na řízení měřidel v organizaci dle platné legislativy
Datum natáčení:  13.3.2014
Cena videozáznamu: 484,- Kč včetně DPH

Page generated in 0.1575 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál