M-consult.cz

Partneři a klienti

Poradenství, školení, interní audity, účast na certifikačních a kontrolních auditech, metodické vedení při udržování systémů řízení

Gyncentrum Opava, s.r.o., Opava
» provoz nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu ambulance gynekologie a porodnictví
» poradenství při zavádění systému řízení kvality dle ISO 9001
» poradenství v oblasti nakládání s odpady, chemickými látkami, bezpečnosti práce
» provádění interních auditů ISO 9001
» metodické vedení při udržování systému řízení kvality

HAMROZI s.r.o., Třinec
» provádění staveb, jejich změn a odstraňování, topenářství, vodoinstalaterství, montáž měřidel
» poradenství při zavádění integrovaného systému ISO 9001 a ISO 14001
» poradenství v oblasti nakládání s odpady, chemickými látkami, BOZP
» provádění interních auditů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
www.hamrozi.cz

CRU Servis s.r.o., Karviná
» opravy a údržba motorových vozidel
» poradenství při zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001
» provádění interních auditů ISO 9001
www.cruservis.cz

EkoWATT s.r.o., Praha
Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie
The Renewable Energy Sources and Energy Efficiency Centre
» poradenská a konzultační činnosti v energetice, studie proveditelnosti, energetické audity
» poradenství při zavádění a udržování integrovaného systému ISO 9001 a ISO 14001
» provádění interních auditů ISO 9001, ISO 14001
www.ekowatt.cz, www.energetika.cz

Hutní projekt a.s., Frýdek - Místek
» projekční činnost
» odborné poradenství při udržování systému řízení kvality ISO 9001
» provádění interních auditů ISO 9001
www.hpfm.cz

Remer s.r.o., Třinec
» úsporné vytápěcí systémy
» poradenství při udržování systému řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
» metodické vedení při revizi interní dokumentace
» provádění interních auditů dle ISO 9001, ISO 14001
www.remer.cz

KONSTRUKTIAL s.r.o., Ostravice
» provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová doprava
» poradenství při zavádění a udržování integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
» provádění interních auditů
www.konstruktial.cz

B+J stavební s.r.o., Ostravice
» provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová doprava
» poradenství při zavádění a udržování integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
» provádění interních auditů

Třinecká klimatizace,a.s., Třinec
» příprava a realizace interního workshopu "Údržba dokumentace a zlepšování"
www.trineckaklimatizace.cz

D5, akciová společnost, Třinec
» zámečnické dílny, elektrotechnické dílny, žárotechnické a stavební dílny
» poradenství při zavádění OHSAS 18001, školení auditorů
www.D5.trz.cz

Třinecký inženýring,a.s., Třinec
» příprava a realizace interního workshopu "Údržba dokumentace a zlepšování"
www.inzenyr.trz.cz

PK střechy, Třinec
» klempířské a pokrývačské práce, montáže suchých staveb
» poradenství v oblasti nakládání s odpady, chemickými látkami, BOZP

DTO CZ s.r.o., Ostrava
» lektorování v projektu „Stavíme na Zemi“ - environmentální vzdělávání a v projektu „Doma tě čekají“ - BOZP
pro společnost SKANSKA a.s.
» lektorování vzdělávání ochrany životního prostředí pro společnost Biocel Paskov
www.dto.cz

DTO CZ s.r.o. , Ostrava
» poradenství při zavádění integrovaného systému ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava

ŽSB, Brno
» školení auditorů EMS, požadavky ISO 14001:2004, auditorská komunikace
www.zsbrno.cz

Rohé ČR, Praha
» interní školení na téma "Archivace a skartace dokumentů"
www.rohe.cz

STABA - SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o., Ostrava
» školení na téma " První pomoc"
www.staba-servis.cz

fa Pektor, MCnet, s.r.o., Frýdek - Místek
» poradenství v oblasti BOZP - hodnocení pracovních rizik
www.mcnet.cz

Zdeněk Misecius, Ostrava
» údržba veřejné zeleně, výsadba zeleně, zimní údržba
» poradenství při zavádění integrovaného systému ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
» poradenství při udržování integrovaného systému řízení

Aleš Hrbáč, Ostrava
» údržba veřejné zeleně, výsadba zeleně, zimní údržba
» poradenství při zavádění integrovaného systému ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Lesotechnika- Zdeněk Hečko
» poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví – zahrady, sadové úpravy
» poradenství při zavádění systému řízení kvality dle ISO 9001.
www.lesotechnika.cz

MION s.r.o., Ostrava
» výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
» poradenství při zavádění systému řízení kvality dle ISO 9001.
www.mion.cz

EkoPark-realizace, s.r.o., Ostrava
» poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví – zahrady, sadové úpravy
» poradenství při zavádění systému řízení kvality dle ISO 9001.
www.ekopark.cz

Sidostavby spol. s r.o., Horní Suchá
» provádění staveb – rekonstrukce objektů a výstavba rodinných domů
» poradenství při zavádění integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001.
» poradenství v oblasti BOZP a podnikové ekologie.
www.sidostavby.cz

Petr Vykrut – zahradní služby, Ostrava
» zahradní služby, údržba a realizace zeleně, technické služby, úklid a údržba veřejného prostranství
» poradenství při zavádění integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
www.vysadime.cz

a další...

Page generated in 0.0859 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál